Cơ sở Hải Phòng

#Shopbachkhoahp

DT: 0943.191.256

web: Http://shopbachkhoahp.com

Dịa chỉ :shopbachkhoahp đối diện trường tiểu học Thanh Lương , Vĩnh Bảo Hải Phòng